AVV CAO Visdetailhandel 2019-2020

0
425

18 juni 2019

Download AVV CAO Visdetailhandel 2019-2020

> AVV CAO Visdetailhandel 2019-2020 (12-06-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Visdetailhandel.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 juni 2019, nr. 28519.