AVV CAO Verzekeringsbedrijf binnendienst 2010/2011

0
2117


18 augustus 2010

AVV CAO Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2010/2011

Download: > AVV CAO Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2010/2011

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 augustus 2010, nr. 12937, onder UAWnr. Nr. 11042.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen