AVV CAO VVT 2011-2012 | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

0
4735


16 december 2011

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2011-2012

Download: > AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 december 2011, nr. 20396, onder UAW nr. 11250.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO