AVV CAO VACO | Banden- en Wielenbranche 2016-2017

0
1994


13 oktober 2016

AVV CAO VACO | Banden- en Wielenbranche 2016-2017

Download: > AVV CAO VACO | Banden- en Wielenbranche 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Banden- en Wielenbranche

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 oktober 2016, nr. 41347, onder UAW nr. 11809.