AVV CAO Uitzendkrachten (ABU) 23-06-2009 – 27-03-2011

0
2213


Logo ABU24 juni 2009

AVV CAO Uitzendkrachten (ABU)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23-6-2009, nr. 113, onder UAW Nr. 10918.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Looptijd
23-06-2009 – 27-03-2011

Dispensatie
Dispensatie is toegewezen aan:

  • Please B.V. en haar dochterondernemingen Please Flex B.V., Please Nederland B.V., Please Call B.V. en Please Employ B.V.;
  • Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.;
  • BV 18k, Sector Onderwijs en Overheid (een detachereningsbureau i.s.m. gemeente Tilburg);
  • Bureaus aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Bedenkingen
De bezwaren van de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) hebben geen beletsel gevormd om tot deze avv over te gaan.

Bron: overheid.nl/officiële bekendmakingen, 23 juni 2009