AVV CAO Transport 2011

0
2857


6 mei 2011

AVV CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2011

Download: > AVV CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 mei 2011, nr. 153, onder UAW nr.11158.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen