AVV CAO Transport 2009 | CAO Beroepsgoederenvervoer

0
2678


13 mei 2009

AVV CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2009

Download: AVV CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2009.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23-04-2009, nr. 77, onder UAW Nr. 10908.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: overheid.nl/op/