AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020

0
595


24 oktober 2019

AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020

Download: AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020 (21-10-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 oktober 2019, nr. 52874.