AVV CAO Timmerindustrie 2018-2019

0
925


7 november 2018

AVV CAO Timmerindustrie 2018-2019

Download: AVV CAO Timmerindustrie 2018-2019 (01-11-18)
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 november 2018, nr. 57756, onder UAWnr. 12018.