AVV CAO Timmerindustrie 2017-2018

0
1015


6 november 2017

AVV CAO Timmerindustrie 2017-2018

Download: AVV CAO Timmerindustrie 2017-2018 (01-11-17)
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 november 2017, nr. 57496, onder UAWnr. 11900.