AVV CAO Timmerindustrie 2015-2017

0
1684


4 september 2015

AVV CAO Timmerindustrie 2014

Download: AVV CAO Timmerindustrie 2015-2017
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 september 2015, nr. 24200, onder UAWnr. 11682.