AVV CAO Timmerindustrie 2013

0
527


5 december 2013

AVV CAO Timmerindustrie 2013

Download: AVV CAO Timmerindustrie 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie 2013.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 november 2013, nr. 30721, onder UAWnr. 11486.