AVV CAO Textielverzorging 2014-2015

0
2804


18 april 2014

AVV CAO Textielverzorging 2014-2015

Download: > AVV CAO Textielverzorging 2014-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Textielverzorging.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 april 2014, nr. 7406, onder UAW nr. 11549.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO