AVV CAO Textielverzorging 2012-2013

0
1598


15 maart 2012

AVV CAO Textielverzorging 2012-2013

Download: > AVV CAO Textielverzorging 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Textielverzorging.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 februari 2012, nr. 1699, onder UAW nr. 11287.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO