AVV CAO Textielverzorging 2009-2012

0
1339


13 november 2009

AVV CAO Textielverzorging

Download: > AVV CAO Textielverzorging 2009-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Textielverzorging.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 november 2009, nr. 17371, onder UAWnr. 10941.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen