AVV CAO Technische Groothandel 2017-2018

0
2099


24 augustus 2017

AVV CAO Technische Groothandel 2017-2018

Download: AVV CAO Technische Groothandel 2017-2018 (24-08-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Technische Groothandel.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 augustus 2017, nr. 43342, onder UAW nr. 11887.