AVV CAO Technische Groothandel 2015-2016

0
1908


26 juni 2015

AVV CAO Technische Groothandel 2015-2016

Download: AVV CAO Technische Groothandel 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Technische Groothandel.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 juni 2015, nr. 14448, onder UAW nr. 11658.