AVV CAO Technische Groothandel 2012

0
2288


25 september 2012

AVV CAO Technische Groothandel 2012

Download: AVV CAO Technische Groothandel 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Technische Groothandel.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 september 2012, nr. 17096, onder UAW nr. 11348.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl