AVV CAO Taxivervoer 2016

0
811


29 maart 2016

AVV CAO Taxivervoer 2016

Download: > AVV CAO Taxivervoer 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer 2016.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 maart 2016, nr. 16355, onder UAW nr. 11741.

> Meer over deze CAO