AVV CAO Taxivervoer 2016-2017

0
1132


13 september 2016

AVV CAO Taxivervoer 2016-2017

Download: > AVV CAO Taxi 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 september 2016, nr. 43917, onder UAW nr. 11799.