AVV CAO Taxivervoer 2012-2013

0
1014


25 april 2012

AVV CAO Taxivervoer 2012-2013

Download: > AVV CAO Taxivervoer 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer 2012-2013.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 april 2012, nr. 3363, onder UAW nr. 11306.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO