AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2012-2013

0
1570


28 maart 2012

AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2012-2013

Download: > AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tankstations en Wasbedrijven.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 maart 2012, nr. 4173, onder UAW nr. 11295.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO