AVV CAO Tankstations en Wasbedrijven 2010-2011

0
1502


3 juni 2010

AVV CAO Tankstations en wasbedrijven 2010-2011

Download: > AVV CAO Tankstations en wasbedrijven 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tankstations en wasbedrijven 2010-2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 juni 2010, nr. 8337, onder UAWnr. 11021.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen