AVV CAO Tandtechniek 2013-2014

0
2893


21 augustus 2013

AVV CAO Tandtechniek 2013-2014

Download: AVV CAO Tandtechniek 2013-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek 2013-2014.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 augustus 2013, nr. 20748, onder UAWnr. nr. 11456.