AVV CAO Tandtechniek 2010-2011

0
172921 april 2010

AVV CAO Tandtechniek 2010/2011

Download: AVV CAO Tandtechniek 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tandtechniek.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 april 2010, nr. 6093, onder UAWnr. 11007.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen