AVV CAO Slijterijen 2012-2013

0
1023


28 maart 2012

AVV CAO Slijterijen 2012-2013

Download: > AVV CAO Slijterijen 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Slijterijen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 maart 2012, nr. 4173, onder UAW nr. 11292.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO