AVV CAO Slagersbedrijf 2011-2013

0
1755


3 januari 2012

AVV CAO CAO Slagersbedrijf 2011-2013

Download: > AVV CAO Slagersbedrijf 2011-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO voor het Slagersbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 december 2011, nr. 21727, onder UAW nr. 11260.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO