AVV CAO Slagersbedrijf 2008-2009

0
1108


5 april 2008

AVV CAO Slagersbedrijf 2008/2009
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in het slagersbedrijf 2008/2009

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 03-04-2008, nr. 65, onder UAW Nr. 10763.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.