AVV CAO Schoonmaak 2010-2012

0
5474


9 oktober 2010

AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012

Download: > AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 september 2010, nr. 15181, onder UAWnr. Nr. 11051.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen