AVV CAO Schoonmaak 2007-2008

0
1366


15 augustus 2007

AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2007-2008
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15-08-2007, nr. 156, onder UAW Nr. 10680.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer