AVV CAO Schilders 2012-2013

0
2149


18 januari 2012

AVV CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland 2012-2013

Download: > AVV CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 januari 2012, nr. 753, onder UAW nr. 1126.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO