AVV CAO Schilders 2014

0
2320


9 september 2014

AVV CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland 2014

Download: AVV CAO Schilders 2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 september 2014, nr. 19770, onder UAWnr. nr. 11589.