AVV CAO SBW 2015-2018

0
108


3 juli 2015

AVV CAO SBW 2015-2018

Download: AVV CAO SBW 2015-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Stichting Bibliotheekwerk.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 juli 2015, nr. 14684, onder UAW nr. 11659.