AVV CAO RTO 2016

0
49


16 maart 2016

AVV CAO Regeling Tewerkstelling Officieren 2016

Download: > AVV CAO RTO 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Regeling Tewerkstelling Officieren.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 maart 2016, nr. 7955, onder UAW nr.11736.