AVV CAO Reisbranche 2012

0
774


18 januari 2012

AVV CAO Reisbranche 2012

Download: > AVV CAO Reisbranche 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de reisbranche.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 januari 2012, nr. 686, onder UAW nr. 11264.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO