AVV CAO Reisbranche 2009

0
1139


10 februari 2009

Download: AVV CAO Reisbranche 2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Reisbranche.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9-1-2009, nr. 5, onder UAW Nr. 10872.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »