AVV CAO Recreatie 2019-2020

0
500


10 september 2019

AVV CAO Recreatie 2019-2020

Download: AVV CAO Recreatie 2019-2020 (14-08-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 augustus 2019, nr. 45327.