AVV CAO Recreatie 2016-2017

0
1229


3 november 2016

AVV CAO Recreatie 2016-2017

Download: AVV CAO Recreatie 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 november 2016, nr. 51596, onder UAW nr. 11814.