AVV CAO Recreatie 2013-2014

0
1063


8 oktober 2013

AVV CAO Recreatie 2013-2014

Download: AVV CAO Recreatie 2013-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie 2013-2014.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 oktober 2013, nr. 25386, onder UAW nr. 11464.