AVV CAO Recreatie 2012-2013

0
1645


6 september 2012

AVV CAO Recreatie 2012-13

Download: AVV CAO Recreatie 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 september 2012, nr. 17364, onder UAW nr. 11344.