AVV CAO Recreatie 2009-2010

0
1154


1 december 2009

AVV CAO Recreatie 2009-2010

Download: > AVV CAO Recreatie 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Recreatie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 december 2009, nr. 18404, onder UAWnr. 10945.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen