AVV CAO Recreatie 2008-2009

0
1130


15 september 2008

AVV CAO Recreatie 2008-2009

Download: AVV CAO Recreatie 2008-2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Recreatie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10-09-2008, nr. 177, onder UAW Nr. 10827.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »