AVV CAO RAZ 2017

0
88


15 februari 2017

AVV CAO Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart 2017

Download: > AVV CAO RAZ 2017 (13-02-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 februari 2017, nr. 3707, onder UAW nr.11835.