AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2012-2013

0
1339


24 augustus 2012

AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2012-2013

Download: AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Pluimveeverwerkende Industrie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 augustus 2012, nr. 16317, onder UAW nr. 11337.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO