AVV CAO Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf 2011-2012

0
2091


23 maart 2011

AVV CAO Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf 2011

Download: > AVV CAO Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf 2011-2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 maart 2011, nr. 3332, onder UAWnr. 11147.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen