AVV CAO Particuliere Beveiliging 2013

0
4796


26 juli 2013

AVV CAO Particuliere Beveiliging 2013

Download: AVV CAO Particuliere Beveiliging 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Particuliere Beveiliging 2013.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 juli 2013, nr. 12940, onder UAW nr. 11449.