AVV CAO Particuliere Beveiliging 2012

0
2076


18 mei 2012

AVV CAO Particuliere Beveiliging 2012

Download: > AVV CAO Particuliere Beveiliging 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Particuliere Beveiliging.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 mei 2012, nr. 5679, onder UAW nr. 11312.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO