AVV CAO Particuliere Beveiliging 2009-2010

0
1613


10 november 2009

AVV CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties

Download: > AVV CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 november 2009, nr. 17111, onder UAWnr. 10939.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen