AVV CAO Orsima 2019-2020

0
415


21 januari 2019

AVV CAO Orsima 2019-2020

Download: > AVV CAO Orsima 2019-2020 (14-01-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Orsima.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 januari 2019, nr. 2811, onder UAWnr. nr. 12054.