AVV CAO Orsima 2016

0
675


20 november 2015

AVV CAO Orsima

Download: > AVV CAO Orsima 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Orsima.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 november 2015, nr. 41939, onder UAWnr. nr. 11697.